ข่าวและประกาศ

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

by อาจารย์ก้องหล้า พรมดวงดี -

  • สอบปลายภาคเรียนวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563
  • ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 14 -30 พฤศจิกายน 2563
  • เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563


Search Your Courses